укр eng

Звіт за результатами моніторингу загальнонаціональних інтернет-сайтів за період 15.09-26.10.2014


З 15.09.2014 по 26.10.2014
Медiа: Інтернет
Регiон: Загальнонаціональні медіа (Kиїв)

1.      Загальні тенденції.

 

За весь період моніторингу загальнонаціональні інтернет-сайти відносно пасивно та недостатньо збалансовано висвітлювали передвиборчий процес. Спочатку сайти досить активно взялися за висвітлення Парламентських перегонів, проте це було пов’язано з формуванням списків кандидатів на вибори. Згодом сайти почали приділяти все менше уваги політичним перегонам.

Безумовно однією з причин недостатньої уваги до парламентських виборів стали військові дії на сході країни та пов’язані з цим проблеми з постачанням газу. Також слід відмітити, що на волевиявлення громадян також впливала «політична міграція» кандидатів по різних політичних партіях, що плутає виборця. При чому сайти дуже часто не відзначають приналежність кандидатів до певних політичних сил.

Серед політичних сил виділилися фаворити, яким надавалась найбільша увага, та деякі партії, що загадувались в контексті новин про соціологічні опитування. Частка виборчого контенту в загальному обсязі новин не переважала половини. Більшість поданої інформації носило нейтральне забарвлення, а найменше – позитивне. Незбалансованості представлення політичних гравців, зокрема за обсягом та тональністю, дає змогу зробити впевнений висновок, що сайти забезпечили їм недостатній доступ до медіа, а також виборці не мали змоги отримати достатньо інформації для прийняття усвідомленого рішення завдяки тому, що передвиборчі програми кандидатів аналізувалися дуже мало, в основному політики виступали в контексті новин про свої дії.

Представники уряду, разом з Президентом частіше були представлені як виконавці своїх обов’язків ніж як агітатори. Найчастіше фігура Президента пов’язана з його діловими візитами до політиків різних країн, та його діями як головнокомандувача.

Найбільше матеріалів сайтами, що потрапили до вибірки, наведено про партію ВО «Батьківщина». Друге місце з відставанням приблизно на одну третину, за кількістю поданих матеріалів, зайняв «Блок Петра Порошенка». Натомість електорат отримав найменше інформації про «Громадську позицію».

Найбільше критики та симпатій, у вигляді негативного та позитивного забарвлення новин, на свою адресу отримав Петро Порошенко, як виконавець обов’язків Президента.

Партія ВО «Батьківщина» найчастіше була представлена в контексті новин про першого номера свого виборчого списку – надію Савченко. Президент та Прем’єр країни висвітлювались в контексті новин про вирішення конфлікті з Росією, та міжнародні поїздки.

Лідери політичних сил найчастіше виступали їх спікерами.

 

2. По кожному окремому ЗМІ

 

«Українська правда»

 

Більшість новин поданих виданням мали відношення до бойових дій на сході країни. Повідомлення з тематики політичних перегонів подавалися достатньо активно. Проте висвітлення новин було основному пасивним та не завжди збалансовано. Частка виборчого контенту в загальному обсязі новин приблизно дорівнює половині. Найбільше інформповідомлень нейтральної тональності, а найменше позитивної.

В зв’язку з незбалансованістю представлення кандидатів можна зробити висновок, що виданням не надано їм достатній доступ до медіа. Оскільки виділися дві партії з найбільшою кількістю згадувань, а решта подані приблизно рівною кількістю матеріалів.

Оскільки сайт більше публікував новин про заяви та дії кандидатів ніж про передвиборчі програми політиків, виборці не мали змоги прийняти усвідомлене рішення.

Посадові особи, протягом кампанії, виступали не лише в контексті новин про виконання своїх безпосередніх обов’язків,  а і з’являлися в повідомленнях як агітатори своїх політичних сил.

Лідерами з представлення стали партії ВО «Батьківщина» та «Блок Петра Порошенка».

Решта партій, що потрапили до вибірки, представлені приблизно рівною кількістю матеріалів, проте таких матеріалів приблизно в чотири рази менше ніж про лідерів політичних перегонів. Найменше матеріалів подано на адресу «Сильної України».

Найчастіше в негативній тональності згадується ВО «Батьківщина».  Позитивних матеріалів незначна кількість, в основному подані на адресу Петра Порошенка як виконавця обов’язків Президента.

До маніпуляцій та медіаефектів сайту можна віднести невідповідність тональності заголовку статті та основного тексту (17.09.2014р. «Блок Порошенка веде в Раду тушок, регіоналів та людей "Сім'ї"»; 29.09.2014р. «Тимошенко вже придумала ув'язненій льотчиці нову місію»).

 

«Лівий Берег»

 

Серед всіх сайтів, що потрапили до вибірки, «Лівий Берег» оприлюднив найменше матеріалів з тематики Парламентських виборів. Подані новини публікувалися пасивно, інформація подавалась не збалансовано – більшість інформації подано про дві партії, а деякі претенденти згадуються в незначній мірі, в повідомленнях про соціологічні опитування громадян.

Можна зробити впевнений висновок, що сайтом не забезпечено рівний доступ до медіа.

Серед новин поданих сайтом частка виборчого контенту була приблизно на рівні третини.

Інформаційна стрічка сайту має нейтральне забарвлення, найменше повідомлено подано в негативній тональності.

Також можна зробити висновок, що виборці не могли отримати достатньо інформації для прийняття відповідних  в зв’язку з тим, що сайт не розглядав передвиборчі програми  кандидатів та не аналізував діяльність уряду, а просто реактивно подавав новини про заяви та дії політиків.

Серед посадових осіб лише Олександр Турчинов виступав як виконавець своїх обов’язків,  решта урядовців поставали ще й агітаторами своїх політичних сил.

Найбільше матеріалів подано про ВО «Батьківщину». Найближчим опонентом, з приблизно в півтора рази меншою кількістю поданих матеріалів, став «Блок Петра Порошенка.» Такі партії як Комуністична партія Украйни, «Громадська позиція» та  «Самопоміч» згадуються дуже незначною кількістю новин.

Більшість негативно забарвлених матеріалів подано на адресу «Опозиційного блоку».

 

«Кореспондент.нет»

 

Видання чимало уваги приділяло Парламентським виборам. В порівнянні з рештою сайтів, що потрапили до вибірки, новини подавалися найбільш збалансовано.

Видання можна виділити з-поміж решти, як таке, що найбільш активно аналізувало виборчі програми кандидатів. В загальному обсязі новин частка виборчого контенту приблизно на рівні половини.

За весь період моніторингу матеріали нейтральної тональності значно переважали інші тональності.

Видання забезпечило кандидатам рівний доступ до медіа. Такий висновок можна зробити із збалансованості представлення політичних сил, зокрема за тональністю.

За рахунок того, що сайтом періодично аналізувалися передвиборчі програми кандидатів, а не лише подавалися новини про дії політиків виборці мали достатньо інформацій для прийняття усвідомленого рішення.

Всі урядовці, хоча і не в значній мірі, виступали не лише як виконавці своїх обов’язків, а і як агітатори своїх політичних сил.

Більшість інформації сайтом подано про «Опозиційний блок». Друге місце між собою розділили «Блок Петра Порошенка» та ВО «Батьківщина». А найменше сайт подав новин про «Самопоміч».

Негативних матеріалів найбільше подавалося про партію Юлії Тимошенко.

Позитивно забарвлених матеріалів незначна кількість, в основному вони подані на адресу Президента.

 

«Цензор.нет»

 

За весь період моніторингу видання подало найбільше матеріалів з тематики виборів. Проте не зважаючи на обсяг оприлюднених новин, вони подавалися досить пасивно та не збалансовано. З-поміж решти новин частка новин з виборчою тематикою перевищувала половину.

Найбільше інформації виданням подано в нейтральній тональності, а найменше - в позитивній.

Незбалансованість подання новин про Парламентські вибори дає змогу зробити впевнений висновок, що сайтом забезпечено недостатній доступ до медіа.

Оскільки негативна тональність подання інформації про деякі партії переважала нейтральні матеріали, а деякі кандидати згадувалось лише в статтях про соціологічні опитування, виборці не мали змоги отримати достатньо інформації, для прийняття усвідомленого рішення,

Серед урядовців лише Олександр Турчинов виступав як виконавець своїх обов’язків. Арсеній Яценюк та Петро Порошенко з’являлися в новинах як агітатори своїх партій.

За обсягом поданих матеріалів, найбільше уваги сайт приділив партії ВО «Батьківщина». На другому місці розташувався «Блок Петра Порошенка». Найменше уваги видання приділило «Громадській позиції».

Лідером за висвітленням в негативній тональності стала партія Президента.

Про такі партії як Комуністична партія України, «Опозиційний блок» та Радикальна партія матеріали негативної тональності